Pale żelbetowe

Tytuł

Pale są fundamentami pośrednimi budowli, umożliwiającymi przeniesienie obciążenia na podłoże gruntowe, stosowanymi głównie w przypadkach, gdy w poziomie posadowienia zalega grunt nie nadający się do posadowienia bezpośredniego.

Prefabrykaty palowe długości do 14 m betonowane są w zakładzie prefabrykacji i przywożone na budowę. Przy większej długości można je też wykonywać z odcinków łączonych długości do 10 m. Najczęściej stosuje się prefabrykowane pale żelbetowe o przekroju 30x30 cm i 40x40 cm . Podstawy pali mogą być zaostrzone lub tępe. Osadza się je przy pomocy kafarów spalinowych, hydraulicznych lub wolno spadowych.

Zastosowanie pali prefabrykowanych:

 • budownictwo mieszkaniowe, obiekty biurowe,
 • budownictwo przemysłowe, konstrukcje hal i centrów handlowych, posadowień posadzek, stacje paliw,
 • posadowienie podpór mostów, wiaduktów, estakad drogowych,
 • fundamentowanie nabrzeży, pirsów, suwnic,
 • budowa nasypów drogowych i kolejowych na słabym podłożu gruntowym,
 • posadowienia wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych, słupów energetycznych,
 • słupów sieci trakcji na kolei, ekrany osłonowe i dźwiękoszczelne, stacje transformatorowe,
 • podpory tymczasowe wszelkiego rodzaju rusztowań gdzie wymagane są małe osiadania,

Prefabrykowane pale wbijane zaliczane są do grupy przemieszczeniowych.

Zalety pali prefabrykowanych:

 • szybkość wykonania, 200-350 m pali (długość ogółem) dziennie przy zastosowaniu jednej palownicy;
 • znaczna długość pali, przy zastosowaniu pali łączonych do 40 m;
 • łatwość dostosowania aktualnej długości do lokalnych warunków gruntowych (np. soczewki słabego gruntu, miejscowe przegłębienia);
 • zastosowanie wysokiej klasy betonu (C40/50) zapewnia dobrą sprężystość pala, wysoką skuteczność wbijania, trwałość i odporność na zarysowania;
 • wysokiej klasy beton zapewnia odpowiednią szczelność i mrozoodporność oraz odporność na agresywne działanie wody, gruntu, gazów oraz składowanych materiałów na składowiskach odpadów;
 • możliwość wykonania pali nachylonych pod dużym kątem;
 • możliwość bieżącej kontroli poprzez pomiar wpędu i lokalną weryfikację zagłębienia w podłoże nośne;
 • możliwość bieżącej kontroli za pomocą wzorów dynamicznych i badań dynamicznych (PDA),
 • wykonanie wstępnych badań nośności w celu optymalizacji liczby i długości pali z zastosowaniem korelacji wyników badań z wzorów dynamicznych, badań dynamicznych oraz próbnych obciążeń statycznych pali;
 • dobra praca pali na siły wyciągające;
 • możliwość kontroli przez nadzór budowlany - długość pala, przekrój, klasy betonu, weryfikacji profilu geotechnicznego;
 • stosowane obecnie płaskie obustronne zakończenie pala, z symetrycznym zbrojeniem, pozwala na dowolność w manewrowaniu i ustawiania pala pod kafarem;
 • wykorzystanie młotów hydraulicznych z osłoną dźwiękoszczelną w znacznym stopniu ogranicza hałas oraz drgania w czasie wbijania, stwarzając możliwość wykonawstwa w terenie zabudowanym;
 • "czysty" plac budowy bez wydobywania ziemi;
 • stosunkowo niewiele sprzętu na budowie;
 • duża niezależność od warunków pogodowych;
 • można kontynuować roboty i obciążać pale bezpośrednio po ich wbiciu w podłoże.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku rozpoczęliśmy produkcję pali żelbetowych i uzyskaliśmy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.

Jesteśmy producentem prefabrykowanych pali żelbetowych o wymiarach 30x30 i 40x40.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO