Zastrzeżenia prawne

Tytuł

Zawartość serwisu www.pol-aqua.com.pl, wliczając w to elementy tekstowe, graficzne i układ strony, jest własnością Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1 oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem. W celach komercyjnych żadna część serwisu nie może być bez uprzedniej pisemnej zgody P.R.I. „POL-AQUA" S.A. kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA" Spółka Akcyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały. P.R.I. „POL-AQUA" S.A. nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu. Powstanie ewentualnych szkód w wyniku tego użytkowania, całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik serwisu.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO