Zbiorniki

Tytuł

Spółka PA-Wyroby Betonowe Sp. z o.o. jest specjalistycznym przedsiębiorstwem należącym do Grupy Kapitałowej POLAQUA zajmującym się projektowaniem i budową żelbetowych prefabrykowanych zbiorników z kablobetonu na licencji szwajcarskiej firmy BRUN.

Elementy ścian zbiorników o szerokości 2,4m, wysokości do 13,8 m i grubości zależnie od obciążenia 16 i 18 cm produkowane są w nowoczesnym zakładzie prefabrykacji wyposażonym w zaawansowaną technologię produkcji prefabrykatów żelbetowych. Produkcja odbywa się w nieomalże laboratoryjnych warunkach w porównaniu do konstrukcji żelbetowej wykonywanej tradycyjnymi metodami na placu budowy. Wszystkie prace pomocnicze, płyta dna zbiornika, montaż i sprężanie ścian, prace uszczelniające wykonywane są pod nadzorem posiadających duże doświadczenie inżynierów Spółki. Prefabrykowane elementy żelbetowe ścian sprężane są na placu budowy. Po ustawieniu zamkniętego pierścienia ścian i ułożeniu betonu płyty dennej wykonywana jest od dołu ku górze iniekcja cementowa fug pionowych, styków elementów oraz kanałów kablowych.
Po iniekcji połączeń elementów ściennych zaczynem cementowym i całkowitym sprężeniu zbiornik staje się w pełnym przekroju ścian betonowym monolitem. Wszystkie kable sprężające są poczwórnie chronione i przebiegają wewnątrz prefabrykatów, co wyklucza ich korozję.

Z uwagi na uzyskiwaną jakość stosowanego betonu B-45 zbędne są powłoki ochronne ścian, tak od wewnątrz jak i na zewnątrz zbiornika. Szczelność połączenia ścian zbiornika z płytą dna zapewnia wbudowana obwodowo, jako dodatkowe zabezpieczenie, taśma uszczelniająca APOGEL pęczniejąca pod wpływem pobranej wilgoci z twardniejącego betonu monolitycznego dna na styku z prefabrykowanymi ścianami w celu wyeliminowania ewentualnych nieciągłości połączenia ściany z dnem zbiornika.

Żelbetowe zbiorniki ze sprężonego kablobetonu spełniają wymogi aktualnej polskiej normy PN-B-03264:2002/Ap1.

Jakość i wieloletnie doświadczenie stosowanej przez nas technologii czynią z nas odpowiedzialnego partnera przy realizacji Waszych zadań.

Zbiorniki nasze maja zastosowanie przy budowie:

 • reaktorów biologicznych, osadników wstępnych i wtórnych ,zbiorników osadu,
 • zbiorników wód odciekowych z wysypisk śmieci,
 • zbiorników dla gospodarki rolnej ,
 • zbiorników retencyjnych wód deszczowych,
 • zbiorników wody pitnej i przemysłowej,
 • zbiorników wody pożarowej,
 • zbiorników materiałów sypkich.

Zalety oferowanych zbiorników:

 • możliwość realizacji zbiorników nadziemnych i podziemnych oraz przykrywanych,
 • absolutna dokładność wymiarów uzyskana przez wykonanie w fabryce,
 • fabryczny nadzór wykonania i jakości,
 • krótki montaż i czas budowy,
 • znikoma nasiąkliwość < 4%,
 • zapobieganie tworzenia mikrorys przez zastosowanie sprężania,
 • zbędność wymalowań względnie dodatkowych wyłożeń z uwagi na wysoka jakość betonu i jego powierzchni,
 • sprawdzona statyka,
 • wielorakie możliwości wykonania technologii zbiornika (kształtowania dna, podłączeń i innych elementów konstrukcyjnych),
 • możliwość piętrzenia zbiorników,
 • konkurencyjna dla wykonań miejscowych cena.

Technika budowy zbiorników:

 • klasa betonu: B-45,
 • wartość w/c ≤ 0,4,
 • dwuwarstwowe zbrojenie,
 • otulina zbrojenia Cmin = 3,5 cm,
 • głębokość wnikania wody: ca 2mm,
 • zbrojenie podłączania na dolnej krawędzi ściany,
 • obszar podłączania wolny od cementu,
 • uszczelnienie z płynnej gumy w fudze stopa–ściana,
 • jakość kabla: ST 1570/1770,
 • sprężanie wg procesu monokablowego bez złączy,
 • sprężanie kablami o sile 195 kN w kablu.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO