Stropy

Tytuł

Strop typu FILIGRAN jest stropem żelbetowym zespolonym składającym się z prefabrykowanej płyty żelbetowej oraz części monolitycznej wylewanej na budowie. Dolna część stropu produkowana jest w postaci płyt prefabrykowanych grubości 5 cm, zawierających całkowite zbrojenie konstrukcyjne stropu na kierunku rozpiętości płyt prefabrykowanych.

Przeznaczenie:

 • płyty stropowe FILIGRAN są idealnym rozwiązaniem konstrukcyjnym stropu żelbetowego do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, wiejskim i ogólnym.

Charakterystyka techniczna:

 • strop FILIGRAN jest konstrukcją zespolona składającą się z prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości 5 cm wykonywanej z betonu klasy minimum C25/30 (dolna warstwa z głównym zbrojeniem przęsłowym) oraz warstwy monolitycznej (nadbetonu) wykonywanej na budowie wraz ze zbrojeniem podporowym lub górnym przęsłowym,
 • płyta stropowa wzmocniona jest podłużnymi kratownicami ze stali zbrojeniowej, które usztywniają płytę w fazie rozformowywania, montażu, betonowania, a po związaniu nadbetonu służą do przenoszenia naprężeń rozwarstwiających,
 • styki płyt są zbrojone na budowie co eliminuje zjawisko klawiszowania płyt,
 • wymiary płyt : długości do 10 m, szerokość do 2,5 m (względnie 3,0 m).

Zalety stropu:

 • nośność płyt według indywidualnych zamówień,
 • możliwość wykonania dowolnych kształtów i wymiarów płyt,
 • na życzenie Klienta wykonujemy płyty z dodatkowymi elementami typu : burty, otwory, puszki instalacyjne, kapinosy (przy płytach balkonowych) itp.,
 • idealna gładkość dolnej powierzchni nie wymaga tynkowania,
 • mała masa własna elementu umożliwiająca jednorazowy transport 150-200m2 stropu,
 • uniknięcie szalunków i deskowań (wymagane jedynie podpory na czas montażu),
 • możliwość zatopienia w nadbetonie instalacji, zwłaszcza elektrycznych,
 • łatwy montaż , zalecany „z kół”,
 • obliczenia stropu i rysunki robocze prefabrykatów wraz z rozmieszczeniem płyt, usytuowaniem zbrojenia montowanego na budowie oraz wytyczne montażu, wykonuje we własnym zakresie wytwórca, na podstawie otrzymanego od zleceniodawcy rzutu budynku.

Technologia montażu na budowie:

 • ustawienie podpór montażowych prostopadle do kratownic w odległości między rzędami podpór wskazanych w projekcie i dokładnie wypoziomowanie ich,
 • ułożenie na murze zaprawy cementowej gr. 2 cm,
 • ułożenie płyt prefabrykowanych na wypoziomowanych podporach ustawionych zgodnie z planem montażowym stropu,
 • ułożenie bezpośrednio na płytach zbrojenia poprzecznego (dozbrojenie styków płyt),
 • ułożenie bezpośrednio na płytach (w nadbetonie) elementów instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, sanitarnej itp. (wiercenie w płytach dopuszcza się jedynie od spodu),
 • betonowanie górnej części stropu przy zastosowaniu mechanicznego zagęszczania betonu (wibrowanie), w czasie upałów przed betonowaniem należy prefabrykat obficie zwilżyć wodą, natomiast przy spadku temperatury poniżej +50 C świeży beton należy chronić przed utratą ciepła poprzez przykrycie,
 • po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości można usunąć podpory montażowe.

Na produkowane przez nas płyty stropowe posiadamy:

Partnerzy przy projektowaniu stropów:
 •  PKB MERONK S.C. 80-266 Gdańsk; ul. Grunwaldzka 212 ; e-mail: filigran@gd.pl

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO