Usługi

Tytuł

Świadczymy różnego rodzaju usługi w zakresie realizacji inwestycji budowlanych np.:

 • projektowanie stropów żelbetowych zespolonych typu FILIGRAN,
 • wykonywanie nietypowych prefabrykatów betonowych i żelbetowych na zamówienie,
 • wykonywanie zbrojeń budowlanych,
 • ważenie pojazdów wagą o nośności 50 Mg,
 • doradztwo budowlane,
 • nadzory inwestorskie,
 • usługi laboratoryjne.

Usługi laboratoryjne prowadzimy w zakresie:

BETONU

 • opracowywanie recepty mieszanki betonowej,
 • badanie konsystencji betonu,
 • badanie wytrzymałości na ściskanie betonu,
 • wystawianie atestu na partie betonu,
 • badanie wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy betonu,
 • badanie nasiąkliwości betonu,
 • badanie mrozoodporności betonu.

KRUSZYWA

 • oznaczanie składu ziarnowego,
 • zawartości pyłów,
 • wilgotności kruszywa,
 • zawartości ziaren nieforemnych,
 • zawartości zanieczyszczeń obcych.

Laboratorium wyposażone jest w:

 • automatyczną maszynę wytrzymałościową do prób statycznych ściskania o zakresie pomiarowym do 3000 kN
 • wstrząsarka wraz zestawem sit laboratoryjnych do oznaczania składu ziarnowego, z elektroniczna rejestracją osiągniętych wyników,
 • suszarka laboratoryjna,
 • mieszarka laboratoryjna o pojemności 30 dm3,
 • stożki do badania konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu oraz współpracującego stolika wibracyjnego,
 • aparat do badania zawartości powietrza w betonie o pojemności 8 dm3,
 • niezbędną ilość form plastikowych sześciennych o wymiarze 15x15 cm.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO