Beton

Tytuł

Beton jest powszechnie stosowanym materiałem budowlanym. Stosuje się go do budowy dróg, mostów, domów i innych obiektów Inżynieryjnych. Jesteśmy producentem betonów towarowych różnych klas.

Oferujemy Państwu beton towarowy w klasach od C8/10 do C40/50 zgodnie z oznaczeniem wg Normy PN-EN 206-1:2003 ( B10 do B50 oznaczenie wg PN-88/B-06250), oraz:

 • podsypki piaskowe od 1,5 Mpa do 5 Mpa,
 • szlichty cementowo - piaskowe od M-15 do M-20,
 • zaprawy murarskie,
 • betony mostowe, wodoszczelne, mrozoodporne,
 • betony posadzkowe z dodatkiem włókien polipropylenowych i stalowych,
 • betony hydrotechniczne,
 • betony szybkosprawne,
 • betony hydrotechniczne,
 • betony zgodnie z indywidualnym życzeniem naszych Klientów/

Do produkowanych betonów dodajemy nowoczesne domieszki chemiczne do betonu:

 • opóźniające,
 • uplastyczniające,
 • upłynniające,
 • napowietrzające.

Posiadamy węzeł betoniarski który w układzie technologicznym ma zainstalowane dwie mieszarki mogące pracować naprzemiennie i sterowane jednym systemem komputerowym SAUTER SUS.

 • Wiggert o objętości zarobu 1,5 m3 – wydajność 80 m3/godz.
 • Stetter o objętości zarobu 1,0 m3 – wydajność 40 m3/godz.

Wszystkie składniki mieszanki betonowej dozowane są automatycznie, wagowo. Składowisko kruszyw zadaszone składające się z czterech boksów, przystosowane jest do magazynowania kruszywa o łącznej pojemności 1500m3. W każdym boksie są zamontowane cztery leje spustowe do dozowania kruszywa na układ taśmociągów. Układ ten stwarza możliwość dozowania nawet 16 frakcji kruszyw.

Magazyn cementu to dwa silosy o pojemności120 Mg, oraz dwa o pojemności 60 Mg.

Produkując beton używamy cementu i kruszyw wysokiej jakości. Wystawiamy atesty na wykonany beton, dostarczamy go w uzgodnionym terminie na plac budowy własnym transportem - betonomieszarkami o pojemności od 6 do 9 m3. Posiadamy pompy do betonu o wysięgu od 16 do 32 m.

Cały proces produkcyjny betonu przebiega pod kontrolą naszych specjalistów z firmowego laboratorium.

Laboratorium wyposażone jest w:

 • automatyczną maszynę wytrzymałościową do prób statycznych ściskania o zakresie pomiarowym do 3000 kN
 • wstrząsarka wraz zestawem sit laboratoryjnych do oznaczania składu ziarnowego, z elektroniczna rejestracją osiągniętych wyników,
 • suszarka laboratoryjna,
 • mieszarka laboratoryjna o pojemności 30 dm3,
 • stożki do badania konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu oraz współpracującego stolika wibracyjnego,
 • aparat do badania zawartości powietrza w betonie o pojemności 8 dm3,
 • niezbędną ilość form plastikowych sześciennych o wymiarze 15x15 cm.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO