Władze firmy

Tytuł

Zarząd Spółki

Józef Harasim - Prezes Zarządu                   
Maciej Solawa - I Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Servando Sierra Marti
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Manuela Gonzalez Sardina
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Sobiecki
- Członek Rady Nadzorczej

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO