Uprawnienia

Tytuł

 

 

  Na podstawie przeprowadzonych inspekcji  zakładu i zakładowej kontroli produkcji Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Zakład Certyfikacji (Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej) potwierdziła, że przy produkowanych przez spółkę prefabrykowanych pali fundamentowych wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy: EN 12794:2005+A1:2007 w systemie 2+ są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone powyżej

 

Certyfikat FILIGRAN Na podstawie przeprowadzonych inspekcji  zakładu i zakładowej kontroli produkcji Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Zakład Certyfikacji (Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej) potwierdziła, że przy produkowanych przez spółkę stropów Uni-gran wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy: EN 13747:2005+A2:2010 w systemie 2+ są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone powyżej

 

 

 

Certyfikat FILIGRANNa podstawie przeprowadzonych inspekcji  zakładu i zakładowej kontroli produkcji Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Zakład Certyfikacji (Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej) potwierdziła, że przy produkowanych przez spółkę stropów Uni-gran wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy: EN 13747:2005+A2:2010 w systemie 2+ są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone powyżej 

 

 

Certyfikat FILIGRAN

Na podstawie przeprowadzonego postępowania aprobacyjnego Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie stwierdza pozytywną ocenę techniczną i przydatność wyrobu budowlanego: płyty drogowe do stosowania w budownictwie: w inżynierii komunikacyjnej  

 

 

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO