Sprzęt i produkcja

Tytuł

Na potrzeby produkcji dysponujemy:

 • halą produkcyjną elementów żelbetowych o powierzchni 3219 m2 i kubaturze 28970 m3, wyposażoną w ciąg produkcyjny pozwalający wykonać 1100m2 stropu zespolonego typu FILIGRAN
 • zbrojarnią o powierzchni 564 m2 i kubaturze 3869 m3 wyposażoną w zgrzewarki jedno- i wielopunktowe, giętarki ręczne i mechaniczne, nożyce mechaniczne, prostowarki mechaniczne.
 • węzłem betoniarskim, który w układzie technologicznym ma zainstalowane dwie mieszarki mogące pracować naprzemiennie a sterowane są jednym systemem komputerowym SAUTER SUS.
  1. Wiggert o objętości zarobu 1,5 m3 – wydajność 80 m3/godz.
  2. Stetter o objętości zarobu 1,0 m3 – wydajność 40 m3/godz.
 • składowiskiem kruszyw zadaszonym składającym się z czterech boksów, przystosowanym do magazynowania kruszywa o łącznej pojemności 1500m3. W każdym boksie są zamontowane cztery leje spustowe do dozowania kruszywa na układ taśmociągów. Układ ten stwarza możliwość dozowania nawet 16 frakcji kruszyw
 • magazynem cementu:
  1. silosy o pojemności 120 Mg - szt.2
  2. silosy o pojemności 60 Mg - szt.2
 • laboratorium, które wyposażone jest w:
  1. automatyczną maszynę wytrzymałościową do prób statycznych ściskania o zakresie pomiarowym do 3000 kN
  2. wstrząsarkę wraz zestawem sit laboratoryjnych do oznaczania składu ziarnowego, z elektroniczna rejestracją osiągniętych wyników,
  3. suszarkę laboratoryjną,
  4. mieszarkę laboratoryjna o pojemności 30 dm3,
  5. stożki do badania konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu oraz współpracującego stolika wibracyjnego,
  6. aparat do badania zawartości powietrza w betonie o pojemności 8 dm3,
  7. niezbędną ilość form plastikowych sześciennych o wymiarze 15x15 cm
 • żurawiami wieżowymi trwale połączonymi z gruntem PEINER TYPU:
  1. SK 76 o zasięgu 45m – szt.1
  2. SK186 o zasięgu 60m – szt.1
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO