Kontrola jakości

Tytuł  

Silna konkurencja na krajowym rynku budowlanym, wymaga od podmiotów rynkowych ciągłego podnoszenia zdolności do sprostania wyzwaniom rynku i rosnącym oczekiwaniom zleceniodawców.

Czynnikami decydującymi o sukcesie firmy w dłuższym okresie będą przede wszystkim zdolność konkurowania z powstającymi nowymi podmiotami- producentami materiałów budowlanych, wysoki poziom jakościowy oferowanych wyrobów oraz możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowej.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa w pracy na rzecz jakości,
 • zatrudnianie pracowników z wieloletnim doświadczeniem zawodowymi i bardzo dużą wiedza techniczną na każdym szczeblu,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • współpracę z klientami, w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań,
 • partnerską współpracę z dostawcami,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
 • doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury,

Wdrożony w Spółce PA Wyroby Betonowe System Zakładowej Kontroli Produkcji został opracowany na podstawie wymagań normy PN-EN 13747 „Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych”.

System powyższy działa w oparciu o stosowne procedury, instrukcje, systematyczną kontrolę i badanie procesu produkcji wyrobów.

Organizacja systemu kontroli pozwala na każdym etapie produkcji zapewnić zgodność właściwości wyrobu wprowadzanego na rynek z wymaganiami normy przedmiotowej i deklarowane wartości, a także dokumentowanie poprzez zapisy pozwalające na identyfikację i odtworzenie cyklu produkcyjnego.

W Spółce zostały zidentyfikowane następujące główne procesy mające wpływ na zgodność wyrobu:

 • Kontrola zakupionych materiałów do produkcji
 • Produkcja betonu
 • Produkcja zbrojenia towarowego
 • Produkcja elementów żelbetowych
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia niezgodności
 • Kontrola wyposażenia do produkcji wyrobów żelbetowych
 • Kontrola wyposażenia do pomiarów.

Nasza Firma poddaje się najbardziej restrykcyjnemu i w największym stopniu niezależnemu zewnętrznemu nadzorowi i produkowane przez nas materiały budowlane są badane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą CEBET.

 

Spółka posiada:

 • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1487-CPR-66/ZKP/073)
  w zakresie produkcji płyt stropowych Uni-gran, nadzorowany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1487-CPR-42/ZKP/093)
  w zakresie produkcji żelbetowych pali fundamentowych, nadzorowany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1487-CPR-46/ZKP/16
  w zakresie produkcji żelbetowych pali fundamentowych, nadzorowany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie -  dla Zakładu Produkcyjnego w Gostyninie
 • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1487-CPR-27/ZKP/14
  w zakresie produkcji schodów żelbetowych, nadzorowany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 • Aprobatę Techniczną IBDiM Nr AT/2014-02-3081 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie w zakresie produkcji płyt drogowych

   

 

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO