Historia

Tytuł

Przedsiębiorstwo PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. powstała w 1994 roku jako Oddział Polnord S.A. w Elblągu i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W grudniu 2005 roku w grupie kapitałowej POLNORD na bazie Oddziału Polnord S.A. zawiązana została Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Polnord-Wyroby Betonowe z siedzibą w Elblągu.

Utworzenie Spółki miało na celu poprawę warunków organizacyjno-ekonomicznych grupy kapitałowej POLNORD.

Do spółki przekazane zostały aportem wszystkie środki trwałe i nieruchomości użytkowane przez Oddział Polnord S.A. w Elblągu. Spółka przejęła także od zlikwidowanego Oddziału Polnord S.A. zasoby ludzkie.

W kwietniu 2007 roku 100% udziałów zostało przejęte przez P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

We wrześniu 2007 roku Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie firmy Spółki na PA Wyroby Betonowe Sp. z. o.o..

Spółka utrzymuje niezmieniony od 1994 roku profil produkcji. Korzystając z wieloletnich doświadczeń wypracowanych w firmie POLNORD S.A. Oddział w Elblągu, kontynuujemy produkcję materiałów budowlanych.

Specjalizujemy się w produkcji stropów filigranowych, zbiorników żelbetowych w technologii kablobetonu, prefabrykowanych pali żelbetowych, wszelkiego rodzaju prefabrykatów betonowych na indywidualne zamówienie oraz betonu towarowego.

Po wejściu do Grupy POLAQUA zwiększyliśmy nasz potencjał przez wzmocnienie kadry technicznej oraz inwestycje w potencjał techniczny.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO