Tytuł
Świadczy usługi budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, drogowego, paliwowego oraz ogólnego. Realizuje kompletne uzbrojenia podziemne, buduje drogi i mosty oraz rurociągi przesyłowe ropy i gazu. Prowadzi działalność w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, centów handlowych i innych. Głównym właścicielem Spółki jest DRAGADOS SA, który posiada bezpośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym POLAQUA co stanowi 100% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA. Dragados S.A, spółka prawa hiszpańskiego, należy (w 99,9%) do jednej z największych na świecie grup budowlanych ACS (Actividades de Construccion y Servicios). Poniżej wybrane spółki z Grupy.
 • MOSTOSTAL POMORZE Spółka Akcyjna

  100%
  Specjalizuje się w realizacji zadań dla przemysłu petrochemicznego, przetwórstwa ropy naftowej, a także w wykonawstwie wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla różnych obszarów przemysłu i budownictwa.
 • PA WYROBY BETONOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  100%
  Działalność spółki obejmuje produkcję betonu towarowego, płyt stropowych FILIGRAN, okrągłych zbiorników z kablobetonu oraz płyt kanałowych typu Żerań i belek nadprożnych.
 • TECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  100%
  Podstawowym przedmiotem działalności jest diagnostyka i naprawy bezwykopowe kanałów sanitarnych i deszczowych, wodociągów i studni głębinowych, rurociągów, gazociągów i naftociągów.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO